Analysen

Alternativ navn

Adrenalin, noradrenalin og dopamin

Analyseres ved

Nordlandssykehuset Bodø, Molekylærbiologisk enhet, tlf. 75 57 83 50

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Døgnurin. Ved anfall/ forverring av hypertensjon kan det tas spotprøve.
Se labhåndboka for Nordlandssykehuset Bodø

Prøvetakning og prøvebehandling

Se labhåndboka for Nordlandssykehuset Bodø

Oppbevaring

Prøven fryses i påvente av forsendelse til Bodø.
Sendes frosset fra Laboratoriemedisin, Tromsø 1 gang pr. uke, fortrinnsvis onsdager.