Analysen

Analyseres ved

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs hospital, Olav Kyrres gate 17,
7006 Trondheim

(Utføres ikke lenger ved Laboratoriemedisin, UNN.)

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Klinisk

Indikasjoner

Utføres ved mistanke om feokromocytom hos voksne og nevroblastom hos barn eller andre tumores utgått fra nevroektodermalt vev.

Referanser