Analysen

Alternativ navn

Carnitin palmitoyl transferase II (CPT-II)

Analyseres ved

Seksjon for biokjemisk genetikk, Rikshospitalet, 0027 Oslo
Tlf. 23071048/71053

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod

Prøvebehandling

Må ikke fryses. Kort holdbarhet - må sendes samme dag som prøven blir tatt.

Spesielle forholdsregler

Dette er en spesialanalyse og i forkant av prøvetaking må rekvirenten selv ta kontakt med Seksjon for biokjemisk genetikk, Rikshospitalet tlf 23071048/71053 for nærmere opplysninger.