Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisinsk avdeling, Nordlandssykehuset Bodø, 8092 Bodø
Tlf 75578350

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

1 ml