Analysen

Analyseres ved

Analyseres ved Radiumhospitalet,
men sendes via Avd. for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet, 0027 Oslo

Bruk Rikshospitalets rekvisisjon

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

0,5 ml

Prøvemateriale

Serum uten gel

Prøvebehandling

Prøven sentrifugeres så snart som mulig etter koagulering. Serum overføres til plast-rør og fryses umiddelbart.

Spesielle forholdsregler

Oppbevares frosset og sendes frosset