Analysen

Analyseres ved

Furst, Søren Bullsvei 25
1051 OSLO
tlf.22909500

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

Blod: 7 ml
Urin: 5 ml

Prøvemateriale

Na-heparin eller Li-heparin ( mørk grønn kork)
Morgenurin
Spoturin

Prøvebehandling

Blodprøven blandes 8-10 ganger, hele glasset sendes usentrifugert.
Urin må tas i rør beregnet for urinprøver.