Analysen

Analyseres ved

Hormonlaboratoriet, Aker sykehus, 0514 Oslo

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

10 ml

Prøvemateriale

Døgnurin

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig under samling. Oppgi samletid og diurese. 

Spesielle forholdsregler