Analysen

Analyseres ved

Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet, 0027 Oslo

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

5 ml av godt blandet samleurin

Prøvemateriale

Døgnurin

Prøvebehandling

Oppgi samletid og volum

Spesielle forholdsregler