Analysen

Analyseres ved

Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland sykehus,
5021 Bergen.
eller
Radiumhospitalet Avd for Patologi Enhet for molekylærpatologi Ullernchausseen 70
0379 OSLO

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

Haukeland: 2 x 3 ml
Rikshospitalet: minimum 1 ml

Prøvemateriale

EDTA-blod

Prøvebehandling

Rikshospitalet: Oppbevares i romtemperatur

Spesielle forholdsregler

Rikshospitalet: Må ankomme laboratoriet senest 3 dager etter prøvetakning.