Analysen

Analyseres ved

Enhet for genetikk og miljø ved seksjon for laboratoriemedisin ved Sykehuset Telemark, 3710 Skien

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA fullblod

Nødvendig prøvemengde

4-5 ml

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig. Dersom det går over 72 timer kan en sende prøven frosset.

Klinisk

Indikasjoner