Analysen

Analyseres ved

Oslo Universitetssykehus, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Ullevål sykehus. Kirkeveine 166, 0450 Oslo. Tlf: 22 11 88 90

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

1 ml

Prøvemateriale

Serum

Prøvebehandling


Pasientforberedelser

Klinisk

Indikasjoner