Analysen

Alternativ navn

Insulinlignende vekstfaktor

Analyseres ved

Oslo Universitetssykehus HF, Aker sykehus, Hormonlaboratoriet, Pb 4959 Nydalen, 0424 Oslo,
tlf: 22 89 47 08

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5 ml

Prøvetakning og prøvebehandling

Spesielle forholdsregler

Sentrifugeres så snart som mulig og innen 1 time. Serum overføres til plastrør etter sentrifugering og fryses umiddelbart.

Sendes frosset fra Laboratoriemedisin, Tromsø 1 gang pr. uke, fortrinnsvis onsdager.