Analysen

Analyseres ved

Oslo Universitetssykehus HF, Aker sykehus, Hormonlaboratoriet, Pb 4959 Nydalen, 0424 Oslo,
tlf: 22 89 47 08

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Spinalvæske

Prøvemengde

1 ml (frosset)

Prøvetakning og prøvebehandling

Oppbevaring

Prøven kan lagres ved -20º C i inntil en uke. Lengre tids lagring krever nedfrysning til -70º C.

Transport

Sendes frosset fra Laboratoriemedisin, Tromsø 1 gang pr. uke, fortrinnsvis onsdager.

Spesielle forholdsregler

Spinalvæsken tappes på plastrør som tåler nedfrysning til -70ºC. Prøven settes på isvann umiddelbart etter tapping, og fryses så fort som mulig.
Ved blodtilblanding: Kjølesentrifuger prøvematerialet, avpipetter til egnet plastrør og frys.