Analysen

Analyseres ved

Medisinsk biokjemi, Ullevål Universitetssykehus, 0407 Oslo

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

ca 1 ml