Analysen

Analyseres ved

Seksjon for medisinsk immunologi
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Oslo universitetssykehus, Ullevål
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Prøvene vil bli registrert ved Seksjon for medisinsk immunologi (Ullevål) og deretter sendt videre til Seksjon for transplantasjonsimmunologi (Rikshospitalet) som ufører analysene

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

1 ACD-rør à 10 mL eller 1 EDTA-rør 4 mL

Prøvemateriale

ACD-blod eller EDTA fullblod

Prøvebehandling

Glasset merkes med navn/føds.nr.
ACD-rør skal oppbevares i romtemperatur. EDTA-rør oppbevares i kjøleskap. Prøvene bør ikke utsettes for temperatursvingninger, pakkes i isoporeske Prøven sendes senest førstkommende virkedag.

I nødstilfelle: Rekvirenten må avtale med Rikshospitalet på forhånd (prøvetakingstidspunkt/ forsendelsesmåte)