Analysen

Analyseres ved

RefLab Aps, Postboks 590 Tangensvej 20-7512, DK-2200 København N, Danmark
tlf: +45 35457512 e-post: reflab@reflab.dk
www.reflab.dk

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

2,5 mL

Prøvemateriale

Serum

Prøvebehandling

Prøven tas min. 6 uker etter allergisk/ anafylaktisk reaksjon.
Allergenet det skal undersøkes for, sendes sammen med prøven.