Analysen

Analyseres ved

Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, Avd. for medisinsk biokjemi, Enhet for Spesialanalyser, Kirkeveien 166, 0450 Oslo
tlf: 22 11 94 82

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

5 ml EDTA eller NaH fullblod 

Prøvetakning og prøvebehandling

Spesiell prøvebehandling, se prosedyre utarbeidet av Ullevål. Denne finnes i  Labhandboka OUS, https://ehandboken.ous-hf.no/document/58362   

Spesielle forholdsregler

På grunn av spesiell prøvehåndtering og forsendelse må prøven forhåndsavtales med Laboratoriemedisin.