Analysen

Analyseres ved

Klinisk kjemisk avdeling,
Ullevål universitetssykehus,
0407 Oslo

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

3 ml. På barn er det tilstrekkelig med 2 ml

Prøvemateriale

EDTA- eller Heparin blod

Prøvebehandling

Prøven sendes nedkjølt (ikke frosset) på mandag, tirsdag og onsdag.

Spesielle forholdsregler

Sendes avkjølt. Må nå lab på hverdag og innen 2 døgn.