Analysen

Analyseres ved

Oslo Universitetssykehus HF, Aker sykehus, Hormonlaboratoriet, Pb 4959 Nydalen, 0424 Oslo,
tlf: 22 89 47 08

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-plasma (sendes frosset)

Prøvemengde

Glasset fylles helt

Prøvetakning og prøvebehandling

Spesielle forholdsregler

Sentrifugeres så snart som mulig og innen 30 min etter prøvetaking. Plasma overføres til plastrør etter sentrifugering og fryses umiddelbart. 

Sendes frosset fra Laboratoriemedisin, Tromsø 1 gang pr. uke, fortrinnsvis onsdager