Analysen

Analyseres ved

Oslo Universitetssykehus HF, Aker sykehus, Hormonlaboratoriet, Pb 4959 Nydalen, 0424 Oslo,
tlf: 22 89 47 08

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-aprotinin-plasma (sendes frosset)

Prøvemengde

0,5 ml

Prøvetakning og prøvebehandling

Spesielle forholdsregler

Tas på avkjølte spesialglass og settes på isvann umiddelbart etter prøvetaking. 
Sentrifugeres så snart som mulig og innen 30 min etter prøvetaking i kjølesentrifuge. Plasma overføres til plastrør etter sentrifugering og fryses umiddelbart. Røret merkes «spesialrør glukagon.

Tromsø: Glassene står i kjøleskapet på internfordelinga
Harstad: Glassene står på kjølerommet

Sendes frosset fra Laboratoriemedisin, Tromsø 1 gang pr. uke, fortrinnsvis onsdager