Analysen

Agens/analyser

Gener knyttet til legemiddelomsetning

bla flg gener:
CYP2C19
CYP2C9
CYP2D6
CYP4F2
NAT2
VCOR

 

Analyseres ved

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod

Prøvemengde

2-10 ml
ned til 0,5 ml ved vanskelig prøvetaking/ spedbarn.

Prøvebehandling

Sendes usentrifugert