Analysen

Analyseres ved

Rikshospitalet, Gastrolab, Medisinsk klinikk, Sognsvannvn 20, 0027 Oslo eller
Institutt for Kreftforskning og Molekylærmedisin,
5 et., Medisinsk teknisk senter, 
7489 Trondheim
tlf. 73598815

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

2 ml

Prøvemateriale

Serum

Prøvebehandling

Rikshospitalet: Dersom forsendelsestid > 2 dager, må prøven sendes frosset.
Trondheim: Prøven tas fastende, la glasset koagulere 1/2 time, sentrifugeres, avpipetteres og fryses umiddelbart. Sendes frosset.

Spesielle forholdsregler