Analysen

Analyseres ved

Laboratorium for metabolsk screening, Rikshospitalet, 0027 Oslo

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

2 ml

Prøvemateriale

Heparinblod