Analysen

Analyseres ved

Sentrallaboratoriet, Det norske Radiumhospital, 0310 Oslo

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

1 ml

Prøvemateriale

Serum

Prøvebehandling

 

Spesielle forholdsregler