Frie lette kjeder i serum (Kappa og Lamda)

Copyright © Universitetssykehuset  Nord-Norge HF 2018