Analysen

Analyseres ved

Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet, 0027 Oslo

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

0,5 ml

Prøvemateriale

EDTA-plasma

Prøvebehandling

Settes umiddelbart på is, kjølesentrifugeres. Fryses

Spesielle forholdsregler

Sendes frosset. Er svært labil, endres signifikant i løpet av minutter i romtemperatur
Plasma fra pasienter under heparinbehandling kan ikke benyttes.