Analysen

Analyseres ved

Avd. for Klinisk Biokjemi, St. Olavs Hospital, Erling Skjalgssonsgate 1, 7030 Trondheim. Tlf: 72 57 31 67 / 72 57 32 00

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

3 ml

Prøvemateriale

Serum. Bruk helst vakuumrør med gel. Fullblod (serum u/gel) sentrifugeres og avpipetteres senest 6 timer etter prøvetaking.

Prøvebehandling

Serum er holdbart i 48 timer i romtemperatur (under 25oC). Prøver tatt fredag-søndag må fryses og sendes frosset.

Pasientforberedelser

Klinisk

Indikasjoner