Analysen

Analyseres ved

Klinisk biokjemi, Haukeland sykehus, 5021 Bergen eller Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet, 0027 Oslo

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

1 ml

Prøvemateriale

EDTA-blod

Prøvebehandling

 

Spesielle forholdsregler

 Hematokrit må være påført rekvisisjonen