Analysen

Analyseres ved

St. Olavs Hospital, Avd. for klinisk farmakologi, 7006 Trondheim

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

1 mL

Prøvemateriale

Serum uten gel

Klinisk

Referanser