Analysen

Analyseres ved

OUS, Ullevål- avdeling for medisinsk biokjemi, spesialanalyser- 0407 Oslo. Tlf 22 11 87 90.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Fæces, samlet i 3 døgn

Prøvebehandling

Kontakt Ullevål.