Analysen

Analyseres ved

Rettsmedisinsk institutt,
Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo
tlf. 23013150

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

250 µl på barn

Prøvemateriale

EDTA-blod

Prøvebehandling

Glassene merkes med navneetikett som er signert av prøvetaker og lege.
Prøven oppbevares kjølig, sendes i vanlig post.

Spesielle forholdsregler

Pasienten må fremlegge offisielle ID-papirer
Primært skal prøvetaking foregå hos fastlegen. I spesielle tilfeller kan fastlege avtale prøvetaking med Laboratoriemedisin. Det må da være en lege tilstede ved prøvetaking.