Analysen

Analyseres ved

Medisinsk avdeling, Hematologi/ koagulasjonslaboratoriet, Sognsvannveien 20, Rikshospitalet, 0027 Oslo
tlf. 23072968/ 69

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

2 ml

Prøvemateriale

Na-Citrat-plasma

Prøvebehandling

Sentrifugeres 15 min v/ 2500G, plasma avpipetteres og fryses.

Spesielle forholdsregler

Sendes frosset, helst på tørris