Analysen

Analyseres ved

Oslo universitetssykehus
Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet
Seksjon for hemostase og trombose
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Na-Citrat plasma

Prøvebehandling

Glasset må fylles helt.
Sentrifugeres innen 1 time i 15 min ved 2500 g, Plasma avpipetteres umiddelbart i plastrør uten tilsetning. Det skal være 0,5 ml plasma igjen over blodlegemene.
Ta kontakt med Oslo universitetssykehus ang oppbevaring og forsendelse