Analysen

Analyseres ved

Fra 23.6.11:
Sendes til Rikshospitalet, seksjon for koagulasjon, 0027 Oslo
Tlf 23072967
Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Medisinsk biokjemi, tlf.776 26725

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

3 ml

Prøvemateriale

Na-Citrat plasma

Prøvebehandling

Glasset må fylles helt.
Plasma avpipetteres i plastrør og fryses. Sendes frosset.

Klinisk

Indikasjoner

Diagnostisering av Hemofili B, eller kvantitering av faktornivå hos pasient med kjent Hemofili B-diagnose.

Referanseområde

60 - 130 %

Tolkning

Hemofili B er en meget sjelden, kjønnsbundet, arvelig bløder-sykdom, med lavt nivå av koagulasjonsfaktor IX. I en generell blødnings-utredning , vil cephotest indikere om det er behov for å gå videre med enkelt-faktor-analyse.

VKa (analytisk variasjon)

<7 %