Analysen

Analyseres ved

Nevro-Revma lab. Haukeland sykehus, 5021 Bergen

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

1 ml

Prøvemateriale

Serum (evt. spinalvæske)

Prøvebehandling

 

Spesielle forholdsregler