Analysen

Analyseres ved

Utføres på Avdeling for immunologi og transfusjonmedisin (IMM), Enhet for cellulær immunologi og flowcytometri, Rikshospitalet

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA fullblod, minimum prøvevolum er 0.5 mL.

Rekvisisjon

Vennligst bruk papirrekvisisjonen til cellulær immunologi, Rikshospitalet (se vedlegg, der det skal krysses av for ”Flowcytometrisk sfærocytosetest/”Bånd 3” som står nederst på rekvisisjonen).

Holdbarhet

Holdbarhet er 48 timer, prøven skal sendes samme dag til Rikshospitalet og analyseres dagen etterpå.
Vennligst avtal med Laboratoriet prøvetaking på forhånd

Analyseringsintervall

NB! Analysen utføres på Rikshospitalet mandager-torsdager, prøven må tas på dagtid mandager-onsdager.

Klinisk

Indikasjoner

De internasjonale retningslinjer (ref. 1) anbefaler at flowcytometrisk eosin-5-maleimid (EMA)-bindingstest brukes for diagnostikk av hereditær sfærocytose istedenfor osmotisk resistens.

Anbefalingen er basert både på vesentlig bedre sensitivitet og spesifisitet ved EMA-bindingstest. I tillegg er den en mindre arbeidskrevende metode enn osmotisk resistens. Ved OUS ble analysen osmotisk resistens nedlagt og erstattet med en flowcytometrisk metode i samråd med sentrale klinikere innen feltet.

Referanser

1. Bolton-Maggs, P.H., et al., Guidelines for the diagnosis and management of hereditary spherocytosis--2011 update. Br J Haematol, 2012. 156(1): p. 37-49.