Analysen

Analyseres ved

Rekvirentene må fra og med 1. mai 2013 sende prøvene direkte til Oslo-Universitetssykehus (Autoantistoffer og Allergi, Ullevål sykehus).
Analysen har samme metode og referanseområde som vi har brukt.
Man bør huske rekvisisjon til Oslo-Universitetssykehusved rekvirering av ECP og spesielle prøvetakingsforhold.

Ullevål sykehus,
avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, tlf 22 11 88 90
Postboks4956 Nydalen,
0420 Oslo

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5 mL

Prøvebehandling

Prøven tas på SST rør - serum med gel.
Vendes forsiktig 5 ganger etter prøvetaking.
Røret skal stå 1-2 timer i romtemperatur før sentrifugering.
Serum må deretter avpipetteres i forsendelsesrør.