Analysen

Alternativ navn

Dehydroepiandrosteron

Analyseres ved

Oslo Universitetssykehus HF, Aker sykehus, Hormonlaboratoriet, Pb 4959 Nydalen, 0424 Oslo,
tlf: 22 89 47 08

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,7 ml

Prøvetakning og prøvebehandling

Spesielle forholdsregler

Døgnvariasjon. Prøven bør tas om morgenen.