Analysen

Agens/analyser

Total Tau
Phospho Tau
β-Amyloid
14-3-3-protein ( P14 )

Analyseres ved

Akershus Universitetssykehus HF, Medisinsk biokjemi, Sykehusveien 25, 1474 Nordbyhagen

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Spinalvæske tappes direkte i tilsendte prøveglass (Sarstedt 63.504.027, 5 mL), som siste prøve ved spinalpunksjon.
Synlig blodig eller hemolysert spinalvæske bør ikke benyttes.

Prøvemengde

2 ml (40 dråper)

Prøvebehandling

Prøveglasset skal ikke sentrifugeres, videresendes i originalglasset.
Må ankomme laboratoriet innen 7 døgn etter prøvetakning.
Oppbevares i kjøleskap fram til forsendelse.

Pasientforberedelser

Klinisk

Indikasjoner

Trykk her

Tolkning

Trykk her