Analysen

Analyseres ved

Oslo Universitetssykehus HF, Aker sykehus, Hormonlaboratoriet, Pb 4959 Nydalen, 0424 Oslo,
tlf: 22 89 47 08

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum (sendes frosset)

Prøvemengde

0,65 ml

Prøvetakning og prøvebehandling

Spesielle forholdsregler

Bør tas om morgenen (kl.0800 – 1000)
Sentrifugeres så snart som mulig og innen 1 time. Serum overføres til et plastrør etter sentrifugering og fryses umiddelbart.