Analysen

Analyseres ved

St. Olavs Hospital HF, Avdeling for medisinsk biokjemi, 7006 Trondheim, tlf:72 57 32 00, http://www.stolav.no/

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

Minimum 5 ml godt blandet døgnurin

Prøvemateriale

Døgnurin

Prøvebehandling

Samles på beholder uten tilsetning, Oppgi døgndiurese!

Pasientforberedelser

Klinisk

Indikasjoner