Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisinsk avdeling, Nordlandssykehuset, 8092 Bodø, tlf. 75 53 42 75

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

1 ml

Prøvemateriale

Serum