Analysen

Analyseres ved

Avd. for klinisk kjemi, St.Olavs Hospital, 7005 Trondheim

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum