Analysen

Analyseres ved

Klinisk mikrobiologi och immunologi,
Universitetssjukehuset i Lund
221 85 Lund, Sverige
Tlf: 0046 46 173296
Fax: 0046 46 189117 

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

1 ml

Prøvemateriale

Serum

Prøvebehandling

Sendes i romtemperatur

Spesielle forholdsregler

Sendes rekommandert i vanlig post, ikke på onsdager eller torsdager