Analysen

Analyseres ved

Fürst, Søren Bullsvei 25
1051 OSLO
tlf. 22 90 95 00
Avd. for klinisk biokjemi, St.Olavs Hospital, 7006 Trondheim
tlf. 72 57 32 00

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Furst: Na-heparinblod
St-Olav: Na-heparinblod

Prøvebehandling

Glasset blandes 8-10 ganger, hele glasset sendes usentrifugert.