Analysen

Analyseres ved

Rettsmedisinsk institutt, Patologibygningen, Rikshospitalet, 0027 Oslo

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

4-10 ml

Prøvemateriale

EDTA-blod 

Prøvebehandling

Glasset merkes med navn/ fødselsdato Rekvisisjonen stemples med Klinisk kjemisk avd. stempel og signeres av prøvetaker

Spesielle forholdsregler

Rekvirent er Utlendingsdirektoratet, 
rekv.kode: 8053 Sendes som vanlig post