Analysen

Analyseres ved

Immunologisk lab, Haukeland sykehus, 5021 Bergen

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Nese/ sårsekret
Kan også utføres i serum, spinalvæske og urin

Spesielle forholdsregler

 Tas for å oppdage evt. lekkasje av spinalvæske