Analysen

Analyseres ved

Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet, 0027 Oslo
Tlf 23071048/ 23071053

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

5 ml

Prøvemateriale

Urin

Prøvebehandling

Ustabil i sur urin. Ved pH < 6 må urinen straks alkaliseres til pH 7-9 med 1 N NaOH