Analysen

Analyseres ved

Immunologisk institutt, Seksjon for transplantasjonsimmunologi, Rikshospitalet, 0027 Oslo
tlf. 23 07 13 45

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

1 glass fullblod à 7.5 ml (uten tilsetning - rød kork). Glasset skal ikke sentrifugeres.

Prøvemateriale

Fullblod 

Prøvebehandling

Glasset merkes med navn/føds.nr. + dato/kl
Oppbevares i romtemperatur. Bør ikke utsettes for temperatursvingninger, pakkes i isoporeske Tas helst tidlig i uken, ikke på fredager
Hele glasset sendes på virkedager unntatt fredag. Sendes som vanlig post.
I nødstilfelle: rekvirenten må avtale med Rikshospitalet på forhånd (prøvetakingstidspunkt/ forsendelsesmåte)

Spesielle forholdsregler