Analysen

Analyseres ved

Nevro-reuma laboratorium, Haukeland universitetssykehus, 5021 Bergen, tlf 55975117

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

2 mL

Prøvemateriale

Serum uten tilsetning (rød kork)

Prøvebehandling

Prøven tas ca 48 timer etter siste injeksjon. Sendes i romtemperatur med A-post. Dersom prøven er frosset, skal den sendes frosset.
Skriv på etiketten: serum uten tilsetning

Spesielle forholdsregler

Spørsmål kan stilles til: Nasjonalt kompetansesenter for MS, Nevrologisk avd, Haukeland universitetssykehus, 5021 Berge, tlf. 55975045/ fax 5597901 e-post: kjell-morten.myhr@helse-bergen.no