Analysen

Analyseres ved

Cellelab IMMI,Rikshospitalet
Sognsvannvegen 20,
0372 Oslo
Kontakt tlf.23074908

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

4 ml

Prøvemateriale

EDTA-blod eller EDTA-plasma

Spesielle forholdsregler

Sendes som vanlig post